home Ekonomija, Vesti NSZ raspisala javne pozive i konkurse za ovu godinu

NSZ raspisala javne pozive i konkurse za ovu godinu

U cilјu realizacije programa i mera aktivne politike zapošlјavanja, predviđenih Programom rada za 2020. godinu, Nacionalna služba za zapošlјavanje je raspisala javne pozive i konkurse za tekuću godinu.
Javni pozivi i konkursi objavlјeni su 28. februara 2020., na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje, www.nsz.gov.rs.

Među pozivima i konkursima su i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini, Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini, zatim Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini, Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija,  za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog, kao i Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

NSZ je raspisala i Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini koji podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavlјanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je i pozive za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  i poslodavcima se odobrava koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošlјavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe. Kategorije teže zapošlјivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti -bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hranitelјskim porodicama i staratelјskim porodicama, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilјa.

Informacije o novim javnim pozivima i konkursima svi zainteresovani mogu dobiti i u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

M.Jovanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *