home Ekonomija, Vesti Opština Doljevac oglasila javni uvid nacrta planova izgradnje MHE Čečina, Orljane i Čapljinac

Opština Doljevac oglasila javni uvid nacrta planova izgradnje MHE Čečina, Orljane i Čapljinac

Opština Doljevac oglasila je javni uvid nacrta plana detaljne regulacije za male hidro-elektrane Čečina, Orljane i Čapljinac, koje bi trebalo da budu izgrađene na Južnoj Moravi. Javni uvid trajaće do 7. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izložene Nacrte planskih dokumenata, pružiće se sve potrebne informacije i stručna pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija (kancelarija br.22) Primedbe na planirana rešenja, isklјučivo u pisanoj formi, lično na pisarnici ili poštom mogu se tokom trajanja javnog uvida dostaviti Odelјenju za urbanizam, inspekcijske poslove i vanprivredne delatnosti Opštinske uprave opštine Dolјevac, najkasnije do 07.07.2021. godine.

Na sajtu opštine Doljevac navodi se da su sve tri mini-hidroelektrane pribranskog tipa snage oko 1.680 kilovata (Кw). Svaka planirana MHE će se sastojati od pregrade sa niskim protočnim poljima, ribljom stazom, slapištem, ulaznom i izlaznom građevinom, mašinskom zgradom, pristupnim platoom i krilnim zidovima. Nacrti planskih dokumenata biće izloženi svakog radnog dana, od 7.00 do 15.00 časova, u zgradi opštinske uprave Doljevac, i na internet stranici Opštine Doljevac.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija Nacrta planskih dokumenata 23.06.2021. godine u 12  časova, u sali Skupštine opštine Dolјevac, ul.Nikole Tesle 121. Javnom prezentacijom rukovodiće odgovorni urbanista  Mirolјub R. Đorđević ispred obrađivača plana „IKOING“ PR Marija Plavšić, Beograd.

Po završenom javnom uvidu, održaće se javna sednica Komisije za planove 14.07.2021. godine u 12  časova, u sali u sali Skupštine opštine Dolјevac, ul.Nikole Tesle 121. Javnoj sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtima PDR-a u pisanom obliku tokom trajanja javnog uvida i iste mogu obrazložiti pred Komisijom za Planove opštine Dolјevac.

Napominje se da će voda iz reke nakon prolaska kroz turbine MHE, neće menjati svoje fizičke i hemijske karakteristike.

MHE Čečina, kako se navodi u dokumentu gradiće se u nenaseljenom ataru mesta Čečina. Naglašava se da se korito reke nalazi na izrazito ravnom terenu, aluvijumu reke, pa su obale „delimično nestabilne i osetljive na eroziju“. Takođe, kad Južnom Moravom dolaze velike vode dolazi i do manjih plavljenja. MHE Čapljinac gradiće se u ataru istoimenog sela, koji nije naseljen. MHE Orljane prema podacima koji su izloženi u zvaničnim dokumentima gradiće se u nenaseljenim delovima sva sela, Orljane i Кlisura.

Projektom nije dozvolјeno planiranje radova (aktivnosti) koji mogu ugroziti živi svet reke Južne Morave, a na delovima prostora koji pripadaju ekološkoj mreži zabranjeno je uništavanje i narušavanje staništa kao i uništavanje i uznemiravanje divlјih vrsta, uz preduzimanje mera kojima se obezbeđuju sprečavanje, odnosno smanjenje, kontrola i sanacija svih oblika zagađivanja. Takođe, pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izgradnja riblјe staze, čiji tip i konstrukcija treba da zavise od hidrobioloških karakteristika Južne Morave, a koje će omogućivati prolaz, uzvodne i nizvodne migracije riblјih vrsta i drugih akvatičnih organizama.

Kako stoji u nacrtu izgradnje MHE na prostoru u obuhvatu plana ne postoje evidentirani i zaštićeni spomenici kulture, zaštićene prirodne i ambijentalne celine. Obzirom da na definisanom području prospekcijom arheologa nisu uočena arheološka nalazišta, kao ni arheološki predmeti, ne znači da se isti neće pojaviti prilikom izvođenja radova. Ukoliko se u toku izvođenja zemlјanih i drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili arheološke predmete, izvođač radova dužan je da odmah, bez odlaganja, prekine radove i o tome obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Sve tri MHE, kako je naglašeno u planovima, koristiće količinu rečne vode koja je u skladu sa uslovima Javnog vodo-privrednog preduzeća Srbijavode. U planovima se navodi da je izgradnja MHE na Južnoj Moravi moguća je pod uslovom da ne ugrožava izvorišta, ekološke funkcije vodotoka, zahteve u pogledu obezbeđivanja garantovanih ekoloških protokanizvodno od zahvata i dr.

M.J.

One thought on “Opština Doljevac oglasila javni uvid nacrta planova izgradnje MHE Čečina, Orljane i Čapljinac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *