Javni oglas za upis u birački spisak

izbori

Predsednički izbori u Srbiji zakazani su za 02. april, pa  lokalna doljevačka samouprava, s tim u vezi, obaveštava gradjane da mogu izvršiti uvid u birački spisak u cilju provere ličnih podataka.  Deo biračkog spiska za područje naše opštine biće izložen i dostupan za uvid gradjanima na šalteru br.6 u prostorijama opštine Doljevac svakog dana, sem nedelje od 7. od 15. časova, a eventualni zahtevi za upis, brisanje, izmenu ili dopunu gradjani mogu dostaviti  najkasnije do 17. marta.  Ovu proveru moguće je izvršiti i elektronski, preko sajta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U celosti prenosimo Javni oglas, koji nam e+je dostavljen iz ovdašnje lokalne samouprave.

 

Na osnovu člana 5, 10, 14, 15 i člana 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), člana 5. Uputstva o načinu ažuriranja biračkih spiskova („Službeni glasnik RS“, br. 42/2000 i 118/2003) i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike, 01 broj 013-541/17 od 02.03.2017.god., („Službeni glasnik RS“ br.15/2017, Odeljenje za opštu upravu i vanprivredne delatnosti Opštinske uprave opštine Doljevac objavljuje

 

                                                                                                                J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

 

Obaveštavaju se građani opštine Doljevac da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za područje opštine Doljevac, za predstojeće izbore za predsednika Republike koji će se održati 02.aprila 2017.god., u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Deo biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Doljevac, biće izložen na uvid građanima opštine Doljevac, u zgradi sedišta opštine Doljevac, Nikole Tesle 121, u prostorijama opštinske uprave opštine Doljevac na šalteru br. 6, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, svakog dana osim nedelje.

Uvid u deo biračkog spiska se ostvaruje na osnovu zahteva birača i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Svaki građanin može tražiti uvid u birački spisak i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Od proglašenja izbornih listi, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska imaju i podnosioci izbornih listi, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani i to u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, svakog dana osim nedelje, uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice i može tražiti upis, brisanje, izmenu, ispravku ili dopunu u biračkom spisku prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Obaveštavaju se birači, da Opštinskoj upravi opštine Doljevac, najkasnije 5 dana pre dana zaključivanja biračkog spiska mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na izborima za predsednika Republike, glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavaju se birači, da Opštinskoj upravi opštine Doljevac, najkasnije 5 dana pre dana zaključivanja biračkog spiska mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na izborima za predsednika Republike, glasati u inostranstvu.

Građani opštine Doljevac, kao i interno raseljena lica, koji stiču punoletstvo do 02.aprila  2017.god. mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, ispravku ili dopunu  biračkog spiska, uz prilaganje dokaza.

Zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu podnosi se pismeno Odeljenju za opštu upravu i vanprivredne delatnosti Opštinske uprave opštine Doljevac (šalter br. 6) sve do zaključenja biračkog spiska do 17. marta 2017.god. do 24,00 časova. Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi.

Odeljenje za opštu upravu i vanprivredne delatnosti Opštinske uprave opštine Doljevac, doneće rešenje po zahtevu iz stava 5. ovog javnog oglasa u roku od 24 časa od dana prijema zahteva. Na rešenje opštinske uprave podnosilac zahteva može podneti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove uprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio. Ministarstvo nadležno za poslove uprave u roku od 48 časova donosi rešenje na žalbu iz prethodnog stava.

Protiv rešenja koje ministarstvo nadležno za poslove uprave donelo po žalbi iz stava 6. ovog oglasa može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno. Upravni sud po tužbi odlučuje u roku od 48 sati.

Po zaključenju biračkog spiska građani i podnosioci izbornih listi mogu zahtevati od ministarstva nadležnog za poslove uprave donošenje odluke o izmenama u biračkom spisku (upisu i brisanju birača iz biračkog spiska ili izmenu, ispravku i dopunu nekog podatka u biračkom spisku), najkasnije do 72 časa pre dana izbora.

Rešenje na kome se zasniva izmena u biračkom spisku sprovodi po službenoj dužnosti organ koji je rešenje doneo.

Broj  013-5/2017

U Doljevcu 03.03.2017.

Odeljenje za opštu upravu                                            i vanprivredne delatnosti                                            Opštinske uprave opštine Doljevac

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *