Prvo predstavljanje zbirke pesma “Na vrhovima prstiju” autorke Slovenke Trajković iz Malošišta, u Javnoj biblioteci u Doljevcu, naišlo na veliku posećenost čitalačke publike

Prvo predstavljanje zbirke pesma “Na vrhovima prstiju” autorke Slovenke Trajković iz Malošišta, u Javnoj biblioteci u Doljevcu, naišlo je sinoć na veliku posećenost i zainteresovanost čitalačke publike ovog kraja. Pesme, čije nastajanje seže do perioda od čak 40 i više…