Odbijen predlog “Deklaracije o porodici”

Ja Dveri0
Nenad Stojiljković, foto: privatna arhiva

Na jučerašnjoj sednici SO Doljevac odbornik Dveri, Nenad Stojiljković podneo je kao dopunu dnevnog reda, Predlog Porodične deklaracije „Opština Doljevac- zaštitnik porodice“. Skupštinska većina je odbacila da uvrsti predlog Deklaracije u dnevni red sednice sa obrazloženjem da je Deklaracija ,,diskriminatorska“, a kako Nenad Stojiljković ocenjuje u nedostatku argumenata protiv, njihov postupak je u najmanju ruku, smešan.

Kako je naveo u saopštenju koje je dostavio našoj redakciji, Deklaracija je imala za cilj da lokalna samouprava stimuliše, naročito mlade ljude, da poštuju bračnu zajednicu i zajednički brinu o dobrobiti svoje porodice, u vidu različitih oblika direktne i indirektne finansijske pomoći porodici, uz primenjivanje odredbi postojećih zakona koji regulišu pitanje braka, porodice i najboljeg interesa deteta,što obuhvata bračne i vanbračne zajednice, samohrane roditelje, usvojitelje i hranitelje

Odbornik Dveri Nenad Stojiljković u predlogu Deklaracije  koji je dostavio SO Doljevac između ostalog navodi da imajući u vidu više nego porazne i zabrinjavajuće činjenice, da  se u prošloj godini, u Srbiji rodilo najmanje beba u prethodnih 100 godina, da prosečna porodica u Srbiji ima samo jedno dete, da je prosečna starost majke prilikom rođenja prvog deteta 30 godina i da statistički gledano umiremo od mnogih bolesti koje se mogu sprečiti,  SO Doljevac  trebalo bi da donese Deklaraciju kojom će se, kao  osnovni dokument lokalne porodične politike, izvršna vlast  obavezati  da štititi porodicu kao osnovnu jedinicu društva.

U saopštenju koje je dostavio našoj redakciji se kaže, da je kroz istoriju, za osnovu porodice uvek  smatran brak između muškarca i žene kao društvena i civilizacijska tekovina (a ne između žene i žene ili muškarca i muškarca). Porodica je menjala formu, ali se u socijalnom kontekstu uvek smatrala zajednicom roditelja i njihove dece.

Deklaracijom je predloženo da prioritet pri planiranju budžeta opštine budu izdvajanja za pomoć i podršku porodici, što podrazumeva smanjenje i ukidanje plaćanja poreza na imovinu za porodice sa više dece, posebno one koje su socijalno ugrožene, da obezbedi da se pri plaćanju komunalnih usluga omoguće olakšice višedetnim i prezaduženim porodicama, da naša opština posebno podrži privatna preduzeća koja će primenjivati pro-porodične principe u svom poslovanju, da putem javnih konkursa stimuliše medijske sadržaje na lokalnim medijima koji promovišu vrednosti braka, porodičnog života i roditeljstva, zdrave načine života i bavljenje sportom.

Ovom Deklaracijom osnovao bi se opštinski Fond za podršku porodici i lečenje dece sa   posebnim zadatkom da pomaže u lečenju teško bolesne dece.

Predlogom je bilo predviđeno i da svako naselje u našoj opštini ima odgovarajuće igralište za decu, da deca u predškolskom uzrastu dobiju mogućnost  besplatnog letovanja i zimovanja, da roditelji više ne snose troškove boravka drugog i svakog sledećeg deteta u predškolskim ustanovama kao i besplatne udžbenike i prevoz u školskom uzrastu i veće finansijske podsticaje za studiranje.

Kako je naveo Nenad Stojiljković, odbornik Dveri, predlog je bio da se izglasa “Dan porodice” koji bi se svečano proslavljao svake godine, sa ciljem da naša opština bude porodični opština – prijatelj beba, dece i porodice.

Predlog Deklaracije možete pročitati na sledećem linku……

 

M.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *