PSS Niš: Vlada RS usvojila uredbe o olakšicama za poljoprivrednike zbog pandemije virusa korona

Zbog velikih gubitaka koje tokom aktuelne epidemije virusa korone trpe poljoprivrednici Vlada je donela set finansijskih mera za ublažavanje položaja ratara i stočara u našoj zemlji. Te se mere odnose na direktnu novčanu pomoć ili  olakšan pristup pri korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima, kažu za Radio Koprijan u Poljoprivredno-stručnoj službi u Nišu.

Uredbom se uređuje isplata jednokratne novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,  po jedinici upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, odnosno po grlu krave, ovce ili koze, odnosno po košnici pčela, do najvišeg ukupnog iznosa novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom. To znači da je predvidjena isplata  25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara, zatim 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara, 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara i 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom ostvaruje pravno lice, preduzetnik
i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i nalazi se u aktivnom statusu u Registru, kao i  ako ispunjava jedan od posebnih uslova  i to ako u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje, da je vlasnik krave koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja ili je vlasnik krave član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim da je vlasnik ovce ili koze koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik ovce ili koze član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, da je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik košnice pčela član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i ako vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom vršiće Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar.

Takodje, Vlada je uredbom predvidela i finansijsku podršku poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup
korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.  To se odnosi, dodaju iz PSS iz Niša, na razvoj stočarstva, odnosno nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
propisanu ovom uredbom, zatim razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji i za likvidnost.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, i to zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede zaključila ugovor i to najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *