U narednim mesecima realizacija projekta “Podrška jednakosti romske populacije u opštini Dolјevac“

Projekat “Podrška jednakosti Romske populacije u opštini Doljevac” koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA kroz program „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ , biće tokom narednih meseci  ostvaren i na teritoriji opštine Doljevac, a tokom jučerašnjeg dana u lokalnoj samoupravi održan je sastanak na kome su precizirani detalji svih planiranih aktivnosti. Na sprovođenju projekta će zajednički raditi opština Dolјevac, kao koordinator i partner NVO „Inkluzija danas“ u svojstvu korisnika. Ukupna vrednost projekta je 59.909 evra, učešće opštine je 5.990 evra, dok Evropska unija iz sredstava IPA 2016 finansira iznos od 53.918 evra.

Projekat „Podrška jednakosti romske populacije u opštini Dolјevac“ podstaći će pozitivne akcije lokalne zajednice prema Romima u cilјu sprečavanja diskriminacije Roma na svim nivoima. Glavna ideja projekta je borba protiv različitih vrsta diskriminacije, diskriminatornih praksi i stereotipa kojima su Romi izloženi, rekao je na sastanku Miodrag Gubijan iz organizacije Inkluzija danas.  U tu svrhu, projekat planira promociju Strategije za borbu protiv diskriminacije za period 2013-2018 i relevantnih zakona i sprovođenje mera koje podržavaju sprovođenje Strategije na lokalnom nivou u cilјu borbe protiv diskriminacije prema Romima. Promocija Strategije i relevantnih zakona sprovodiće se kroz glavne aktivnosti projekta, koje se sastoje od organizacije izgradnje kapaciteta; obuke i radionice koje se pružaju glavnim zainteresovanim stranama u projektu (cilјne grupe), razvoj i distribucija Priručnika o prepoznavanju i upravlјanju diskriminacijom, sprovođenje kampanje za podizanje svesti o antidiskriminacionim pitanjima i lјudskim pravima i aktivnosti vidlјivosti projekata za informisanje javnosti, podsticanje odgovora na diskriminaciju i na taj način doprinose poštovanju različitosti.

Obuke o antidiskriminacionim pitanjima Roma biće održane za svaku cilјnu grupu. Prva cilјna grupa su zaposleni u lokalnoj samoupravi, javnim institucijama, javnim preduzećima i organizacijama civilnog društva. Svrha obuke je povećati svest pojedinaca koji rade u javnoj upravi o diskriminaciji, uklјučujući pregled najčešćih primera diskriminacije na nacionalnom nivou. Nakon obuke, zaposleni u lokalnoj samoupravi i zaposleni u javnim ustanovama i javnim preduzećima biće adekvatno pripremlјeni za pružanje svojih usluga u lokalnoj zajednici uz korišćenje nediskriminatornog pristupa. Učesnici će biti obučeni da prepoznaju slučajeve diskriminacije, da imaju odgovarajući tretman u takvim slučajevima u svom svakodnevnom radu i da uvedu mehanizme u kojima takvi slučajevi treba da se rešavaju. Glavni rezultat obuke je povećani nivo svesti o diskriminaciji i promeni ponašanja u svakodnevnom radu i komunikaciji sa romskom populacijom na svim nivoima pružanja javnih ili poslovnih usluga.

Druga cilјna grupa kojoj će biti održana obuka je romska populacija, sa fokusom na Romkinje na teritoriji opštine Dolјevac. Biće im predstavlјene osnove strategije protiv diskriminacije i razne vrste diskriminacije, kao i uputstva o tome kako prepoznati diskriminaciju. Takođe će biti upućeni koja su njihova prava i kako ih uopšte ostvariti, a posebno kada je u pitanju diskriminacija. U tom smislu, romskoj populaciji će biti održane praktične radionice o tome kako prepoznati diskriminaciju, kako napisati žalbu i kome treba uputiti, gde potražiti pomoć itd.

Treća cilјna grupa za izvođenje obuke su predstavnici medija. Od presudne je važnosti, rečeno je tom prilikom,  podizanje svesti novinara, lјudi koji se bave odnosima s javnošću i predstavnika medija o antidiskriminacionim politikama, jednakim pravima i diskriminaciji Roma. Realizacijom obuka o antidiskriminacijskim pitanjima romske populacije medijima i javnim govornicima, projekat će doprineti podizanje svesti medija i javnih govornika da preuzmu aktivniju ulogu u promociji pozitivne slike o romskoj zajednici kako bi se smanjile negativne predrasude većine stanovništva prema Romima.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *