Izbori za Savete mesnih zajednica 28.marta- Javni poziv građanima za uvid u birački spisak

Izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Doljevac biće održani 28.marta 2021.godine. Iz lokalne samouprave u Doljevcu, a u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak, podsećaju građane da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska.

Deo biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Doljevac biće izložen na uvid građanima opštine Doljevac u zgradi sedišta opštine Doljevac u ulici Nikole Tesle 121, u prostorijama opštinske uprave opštine Doljevac na šalteru broj 6, u vremenu od 7 do 15 sati, svakog dana sem nedelje.  Zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu podnosi se pismeno sve do zaključenja biračkog spiska do 12.marta do ponoći.

Uvid u deo biračkog spiska se ostvaruje na osnovu zahteva birača i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici pomenutog ministarstva.

Svaki građanin može tražiti uvid u birački spisak i  podneti zahtev za upis, brisanje, promenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska ako nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo i ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neko od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Građani opštine Doljevac koji stiču punoletstvo do 28.marta 2021. godine mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, promenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, uz prilaganje dokaza.

Zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu podnosi se pismeno Odeljenju za opštu upravu Opštinske uprave opštine Doljevac, šalter broj 6, sve do zaključenja biračkog spiska do 12.marta do ponoći. Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi.

Odeljenje za opštu upravu Opštinske uprave opštine Doljevac doneće rešenje po zahtevu iz stava 5. ovog javnog oglasa u roku od 24 sata od dana prijema zahteva. Na rešenje opštinske uprave podnosilac zahteva može podneti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove uprave u roku od 24 sta od dana kada je rešenje primio. Ministarstvo nadležno za poslove uprave u roku od 48 časova donosi rešenje na žalbu.

Po zaključenju biračkog spiska građani i podnosioci izbornih listi mogu zahtevati od ministarstva nadležnog za poslove uprave donošenje odluke o izmenama u biračku spisku najkasnije 72 sata pre dana izbora.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *