OBJAVA OBAVEŠTENJA O DONETOM REŠENJU PO ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE STUDIJE NA ŽIVOTNU SREDIINU

На основу члана 10.  и чл. 29. Закона о процени  утицаја на животну средину, у вези са поднетим захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на  животну средину

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

О б ј а в љ у ј е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Да је донето решење да није  потребна   израда студије о процени утицаја на животну средину

 

  1. Носилац пројекта Привредно друштво „Doljevac Power“ доо, ул. Икарбус 3 Нова1, Београд Земун, поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње Соларне електране инсталисане снаге 9,99 MW. Решавајући по захтеву, донето је Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

  1. Пословни објекат – Пројекат изградње Соларне електране инсталисане снаге 9,99 MW обухвата 120 парцела које се налазе у К.О. Кочане, изузев једне која се налази у К.О. Чечина. Укупна расположива површина на којој се планира изградња соларног парка је око 15 ha и лоциране су на катастарским парцелама преко пута бивше Мостоградње и преко пута Аква парка са леве стране локалног пута од Кочана према Чечини. Објекат Соларног парка се налази изван насељених места.

 

  1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта можете добити у Одељењу за урбанизам и инспекцијске пословеопштине Дољевац канцеларија број 10 на првом спрату, радним даном у периоду од 08 – 12 часова, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

 

  1. На основу поднетог захтева надлежни орган је донео решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

  1. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против Одлуке надлежног органа у року од 15 дана од дана објављивања.

 

  1. 6. Одељење за урбанизам и инспекцијске послове општинске управе општине Дољевац у Дољевцу. `                                 

 

Телефон 018/4-810-054, Локал 23.

 

Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 15 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *