Serijal o inkluzivnom obrazovanju- Inkluzija na ti- Svetli primeri dobre prakse: Danijela Ibrahim,psiholog škole u Malošištu

O inkluziji se u poslednje vreme dosta piše, diskutuje, istražuje, razmatra i proverava. Nastojanja društva da uvaži principe i načela inkluzivne zajednice, postaju imperativ savremenih demokratskih načela. Upotreba termina „inkluzija” naročito je postala učestala sa razvojem koncepta „kvalitetnog obrazovanja za…