Mladima karte za akva park

Mladi u Srbiji svoj dan, 12. avgust, dočekuju kao nezaposleni, politički neaktivni, razočarani, bez materijalnih mogućnosti da zasnuju porodicu, sa željom da odu odavde. Njihov položaj je, ocenjuje Jelena Milanović, predsednik UO Krovne organizacije mladih (KOMS), nezadovoljavajući – čak dve…