“Štrapke”, emisija 1: „Zaspalo mi lululence“, (lazarička narodna pesma doljevačkog kraja), o folklornim pesmama jugoistoka Srbije, 2.deo

I dalje govorimo o bogatom folklornom nasledju jugoistoka Srbije, u kojem lirske  pesme imaju posebno mesto i celokupnom narodnom stvaralaštvu daju poseban pečat. Ali šta je od te bogate tradicije ovog naroda danas ostalo? Mnogih običaja više nema, samim tim ni pesama koje su bile njihov sastavni deo. Prenošenje znanja s kolena na koleno ne …

“Štrapke”, emisija 1: „Zaspalo mi lululence“, o folklornim pesmama jugoistoka Srbije, 1.deo

“Štrapke“, emisija 1: „Zaspalo mi lululence“, (lazarička narodna pesma doljevačkog kraja), o lirskim pesmama jugoistoka Srbije, 1.deo “Zaspalo mi lululence Na vr dunju na listence. Majka si ga povikuje: -Dig se, dig se, lululence. Te gi idu lazarice, Teb te vikav da si lazar.” Nekada, ono što nije smelo ili nije moglo da se kaže …

Otisak prošlosti, emisija 12: Očuvanje lokalnog dijalekta

Specifičan govor našeg kraja, dijalekt, deo je našeg kulturnog nasleđa, tradicije i identiteta. Medjutim, bez obzira na to, polako, ali sigurno standardni književni jezik potiskuje govor naših dedova, čak i u svakodnevnom životu, a naročito u savremenoj literaturi, čime preti da ga  potpuno istisne iz života ovdašnjih ljudi i baci u zaborav. Izolovani pokušaji da …