Crveni krst: Kampanja o povećanju bezbednosti traktorista u saobraćaju

U okviru sprovođenja kampanje Bezbednost u saobraćaju na teritoriji opštine Dolјevac,   Crveni krst Doljevac organizovao je kampanju  o povećanju bezbednosti  u saobraćaju.

Cilj je da  upoznaju   vozače traktora  o pravilima ponašanja u saobraćaju, a tim povodom će   sutra, 28.septembra, biti  održana edukacija na kojoj mogu da prisustvuju svi građani.  Edukativna radionica na ovu temu biće održana u objektu Crvenog krsta Dolјevac- Stari mlin od 10 časova. Edukatori biće zaposleni u organizaiji Crvenog krsta Dolјevac koji imju iskustva u poslovima vezanim za bezbednost u saobraćaju.

Traktori su u saobraćaju zastuplјeni uglavnom na područjima gde je razvijena polјoprivreda i u periodu godine kada se obavlјaju polјoprivredni radovi, što je potrebno imati u vidu kada je planiranje mera i aktivnosti za unapređenje traktorista u pitanju.

U cilјu unapređenja bezbednosti traktorista u saobraćaju, neophodno je, pre svega, promovisati njihovo bezbedno učešće u saobraćaju, a posebno kroz unapređenje edukacije vozača traktora u pogledu poštovanja saobraćajnih propisa i bezbednijeg ponašanja u saobraćaju (unapređenje tehničke ispravnosti traktora, upotreba rotacionih svetala, pravilno upravlјanje traktorima i priklјučnim vozilima i uređajima, pravilno prevoženje lica i tereta na traktoru i sl.). Upravlјač puta, takođe, treba da ima veliku ulogu u unapređenju bezbednosti traktorista u saobraćaju i da preduzima odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, kao što su mere za sprečavanje nanošenja blata na kolovoz, posebno u zoni priklјučaka nekategorisanih puteva na izgrađenu putnu mrežu; na lokacijama gde je veliko učešće traktora u saobraćaju treba da postoji adekvatna saobraćajna signalizacija u cilјu obaveštavanja ostalih učesnika u saobraćaju o povećanom prisustvu traktora na putu i sl. Saobraćajna policija, takođe, u skladu sa svojim nadležnostima, posebno u delu kontrole bezbednog odvijanja saobraćaja (kontrola poštovanja saobraćajnih propisa i tehničke ispravnosti traktora na putu), može u značajnoj meri da doprinese unapređenju bezbednosti traktorista u saobraćaju.

Volonteri će na ovu temu deliti propagandni materijal na pijacama u Malošitu i Pukovcu. I za učesnike ove edukacije biće obezbeđeni svetlosni prsluci.

 

One thought on “Crveni krst: Kampanja o povećanju bezbednosti traktorista u saobraćaju”

  1. Neka napomenu traktoristima da poprave signalizaciju, u mraku se ne vide. Izuzetno neozbiljno I neodgovorno sa njihove strane.
    Vozaci motokultivatora takodje!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *