О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 10. став 1. и 2. Закона о процени и утицаја на животну средину, у вези са поднетим захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на  животну средину

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ

О б ј а в љ у ј е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за одлучивање о  потреби   израде студије о процени утицаја на животну средину

 

 

  1. Носилац пројекта Предузеће „ТЕЛЕком србија“ад Београд, Таковска 2, поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „НИ14, ниу14, НИЛ14 NИО14 НИЈ14 Дољевац“ на локацији у Орљану, на већ постојећој локацији оператера ТЕЛЕком србија“ АД Београд.

 

  1. Пословни објекат – Пројекат базне станице мобилне телефоније „НИ14, НИУ14, НИЛ14 NИО14 НИЈ14-Дољевац“ налазе се на катастарској парцели број 711 КО Орљане. Објекат се налази на локацији на већ постојећем решеткастом стубу  „ТЕЛЕKOM CРБИЈА“ АД  Београд  на брду „Кумига“, на удаљености већој од 300 метара од последње куће у селу.

 

  1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта можете добити у Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове општинске управе општине Дољевац канцеларија број 23 на првом спрату зграде општине, радним даном у периоду од 08 – 12 часова, у року од 10 дана од дана  објављивања обавештења.

 

  1. На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину или решење да израда студије није потребна.

 

 Одељење за за урбанизам и инспекцијске послове  општине Дољевац у Дољевцу. Телефон 870-054 или 870 055 локал 23.

 

            Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *