Opštinska uprava Doljevac: Šta je sve potrebno za ostvarivanje prava na besplatnu struju

Najsiromašniji građani uskoro će lakše dolaziti do jeftinije struje i gasa, jer će, kažu nadležni, uz elektronsku upravu biti pojednostavlјene procedure za dobijanje povlastica. Građani su naime, do sada vrlo često isticali  da im ta povlastica mnogo znači, ali da je potrebno prikupiti obimnu dokumentaciju kako bi se ostvarilo pravo na popust, pa su mnogi odustajali od te namere.

Na teritoriji opštine Doljevac prošle godine bilo je podneto 210 zahteva, dok je od početka ove godine godine 16-oro gradjana podnelo zahteve za ostvarivanje ovog prava, rekla je radio Koprijanu Jelena Ilić iz opštinske uprave.

Pravo na jeftinije kilovate inače,  imaju fizička lica koja žive u samačkim domaćinstvima, kao i višečlane porodice, pod odredjenim uslovima. –Jedan od osnovnih uslova je mesečna potrošnja struje. To znači da je za ostvarivanje ovog prava potrebno da utrošak struje u  jednočlanom domačinstvu bude najviše 489kWh mesečno, dok je taj limit kod domaćinstva sa dva i tri člana 640kWh, sa četiri i pet članova 800kWh, a sa šest i više članova 1000kWh struje, napominje Jelena Ilić.

Još jedan od uslova su i mesečni prihodi, napominje naša sagovornica. –To znači da uslove za besplatne kilovate ispunjavaju jednočlana domaćinstva sa prihodima do 14.116 dinara, domaćinstva sa dva i tri člana do 20.553 dinara, dok domaćinstvo koje ima četiri ili pet članova trebalo bi da ima maksimalne prihode od 26.985 dinara. Uslov za šestočlane podorice  je 33.935 dinara.

Inače, povlastice za struju ove godine koristi u celoj zemlji 73.000 najugroženijih domaćinstava, što je 10 odsto više nego lane, dok je na teritoriji opštine Doljevac prošle godine bilo oko 210 korisnika, a od početka ove podneto je 16 zahteva. Zahtevi se mogu podnositi, kažu u opštinskoj upravi, tokom cele godine. Medjutim, analize pokazuju da taj broj može biti bar trostruko veći, ali veliki broj gradjana, smatra da je procedura za ostvarivanje ovog prava komplikovana, a dokumentacija koju je po

Ilustracija (Foto: Srbija danas)
Ilustracija (Foto: Srbija danas)

trebno pribaviti obimna, što mnoge od njih demotiviše da zatraže ovo ostvarivanje ovog prava.

Kad smo već kod dokumentacije, uz zahtev za dobijanje ove pogodnosti gradjani bi trebalo da  prilože i fotokopiju lične karte ili izvod iz matične knjige rodjenih, zatim dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva, kao što su ček od penzije ili  potvrda o visini primanja. Bitno je istaći da ukoliko se račun za el.energiju ne vodi na podnosioca zahteva onda se prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti, kao što je recimo kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana ili ostavinsko rešenje. Isto tako prilaže se i račun za el.energiju.

Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečjeg dodatka uz zahtev se prilaže i overeni prepis akta kojim je utvrdjeno jedno od ovih prava.  Za podnosioce zahteva koji nisu nosioci ovih prava svu ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja nadležni organ u skladu sa čl.9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku, a to su dokaz o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva, uverenja nadležne filijale NSZ za nezaposlene, školska potvrda za decu stariju od 15 godina, dokaz o prihodima iz Poreske uprave o prihodima, dokaz iz Katastra nepokretnosti i uverenje Uprave javnih prihoda.

Zahtevi se, dodajmo na kraju, mogu podnositi svakog radnog dana od 7 do 15 časova ( šalter broj 6, zgrada SO Doljevac).

J.Kozomara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *