Puzović i Ljubić obišli radove na Toplici u Doljevcu i Šarlincu

Generalni direktor Srbijavoda Goran Puzović sa saradnicima, predsednik privremenog organa opštine Doljevac Goran Ljubić, kao i predstavnici izvodjača radova, firme HSV iz Vlasotinca, obišli su danas radove koji se izvode na Toplici u Doljevcu u blizini Gerontološkog centra, u cilju zaštite ovog objekta od poplava, najavivši ujedno još dva nova projekta koji će uskoro biti realizovani.

Prema rečima direktora Srbijavoda Gorana Puzovića, država je prepoznala probleme i odvojila sredstva kako bi omogućila stanovnicima opštine Doljevac, koji žive u blizini reka, da žive bezbednije.

Nakon okončanja ovih radova u Doljevcu, prema rečima nadležnih, neće se više ponavljati scene koje smo gledali ranije, gotovo svakog proleća, kada su ogromne površine obradivog zemljišta, ali i objekti, bili pod vodom nakon izlivanja Toplice.

Toplica u Doljevcu

Puzović je podsetio da je do sada realizovano nekoliko projekta u našoj opštini i to pored već pomenutih radova u Doljevcu, i deo toka Toplice u Šarlincu, kao i priobalje Jugbogdanovačke reke kod ušća u Toplicu i Puste reke oko ušća u Južnu Moravu.

Konkretno, kada su u pitanju radovi koje su danas obišli, u Doljevcu se obavljaju poslovi kako bi se obezbedila propusna moć neregulisanog toka reke Toplice u Doljevcu, kod Doma za stara lica. To znači, kako kažu,obavljanje sanacije proseka i zaštita roliranim kamenom na desnoj inundaciji, tako što se proširuje poprečni profil reke radi povećanja propusne moći. Isto tako projektom je predvidjeno nadvišenje desne obale i zaštita kamenom obaloutvrdom, a vrednost ovih radova je skoro 24 miliona dinara, bez PDV-a.

Puzović naglašava da su upravo dogovoreni i radovi na delu Toplice, od oko 300 metara nizvodno od Gerontološkog centra do izlaza iz Doljevca.

Toplica u Šarlincu

Inače, u Šarlincu, na jednoj od kritičnih tačaka na toku Toplice kroz opštinu Doljevac već su realizovani radovi na obezbeđenju propusne moći neregulisanog korita reke Toplice, sa sanacijom proseka i zaštitom roliranim kamenom na desnoj inundaciji, presecanje korita reke Toplice, a u cilјu zaštite sela Šarlinac. Urađena je kamena obaloutvrda na levoj obali koja dodatno stabilizuje i sprečava urušavanje obale usled porasta vodostaja i izvedena 4 stabilizaciona praga u cilјu konsolidacije. Vrednost ovih radova bila je 44,3 miliona dinara bez PDV-a.

Puzović naglašava da je danas dogovoren još jedan projekat u Šarlincu-izgradnja nasipa kroz naselje, kao bi stanovnici ovog mesta bili potpuno zaštićeni. Ipak tu postoji problem sa imovinsko-pravnim odnosima, te će najpre, pre pokretanja bilo kakvih radova, to morati da bude rešeno, istakao je u obraćanju novinarima.

Takodje, s ciljem zaštite od poplava na Jugbogdanovačkoj reci obavljeni su radovi na sanaciji i čišćenju u zoni ušća u Toplicu u dužini od 1300 metara. Naime, obavljeno je čišćenje i profilisanje korita reke sa cilјem povećanja proticajnog profila, osiguranje leve i desne obale reke u zoni ušća izradom kamene obaloutvrde, a uradjen je i tzv.mokri prelaz u zoni prelaza atarskog puta preko reke. Za te namene izdvojeno je 14,2 miliona dinara, ne uključujući PDV.

Obavljaju se i radovi na redovnom održavanju, te je tako obavljena sanacija oštećenja obala i dna regulisanog korita Puste reke, uzvodno od ušća u Južnu Moravu, u dužini od 1,5 kilometara, za šta je izdvojeno 5,6 miliona dinara bez PDV-a.

Do sada je, prema Puzovićevim rečima, u opštinu Doljevac uloženo oko 85 miliona dinara, a Srbijavode su, naglašava spremne da i dalje nastave, u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa kojom kaže imaju odličnu saradnju, aktivnosti na regulisanju vodotokova nižeg reda kako bi se svako domaćinstvo  u našoj opštini zaštitilo od poplava.

Predsednik opštine Doljevac Goran Ljubić rekao je, prilikom obilaska radova u Doljevcu, da je najbitniji deo posla obavljen, da će od sada poljoprivrednici u Šarlincu, Orljanu, kao i domaćinstva u ova dva sela i u Doljevcu oko Gerontološkog centra biti zaštićeni od plavljenja. Ujedno se zahvalio ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, koji je, kako kaže, imao razumevanja i obezbedio sredstva da se ugroženom stanovništvu nadoknadi šteta od poplava iz ranijeg perioda, što opština sama ne bi mogla.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *