IPARD: Ruralni turizam – objavlјen drugi javni poziv za Meru 7

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja  objavili su da je raspisan drugi javni poziv iz IPARD mere 7, za investicije u ruralnom turizmu. U okviru ovog javnog poziva poljoprivrednicima, malim preduzećima i preduzetnicima koji se bave seoskim turizmom na raspolaganju će biti 15 miliona evra.  Javni poziv traje od 22. septembra do 17. decembra 2021.godine. Na poziv mogu da se jave fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja se već bave turizmom ili nameravaju da se bave tom delatnošću. Podrška koju mogu dobiti iz IPARD fonda je od 20.000 do 300.000 evra.

Merom 7 predviđena je podrška investicijama u oblasti ruralnog turizma i to kroz izgradnju (gradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje), kao i opremanje:
– ugostitelјskih objekata za smeštaj (objekti domaće radinosti, seosko turističko domaćinstvo, hotel, kamp i sl.);
– pratećih objekata za pružanje ugostitelјskih/turističkih usluga (bazeni i wellness objekti; objekti za skladištenje, prodaju i degustaciju hrane i pića; objekti za držanje životinja; turistička infrastruktura, objekti za rekreaciju i sl.) i
– spolјašnjih prostora – rečni turizam, ribolov na površinskim vodama, za jahanje, biciklizam, kao i mehanizaciju, mašine i opremu u svrhu ugostitelјstva/turizma.
– obnovlјivi izvori energije

Po ovom Javnom pozivu opredelјena su sredstva u iznosu od približno 15.000.000 EUR, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, mera je koja podržavanjem razvoja ruralnog turizma ima za cilj povećanje nivoa razvijenosti privrednih aktivnosti u ruralnim područjima sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta, kao i povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava.

Neki od uslova neophodnih za konkurisanje su da se investicija nalazi u ruralnom području, da ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostitelјskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji RS, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavlјaju ugostitelјsku delatnost, odnosno pružaju ugostitelјske usluge i da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora).

Takođe, objavljena je i lista prihvatlјivih investicija i troškova, a koja se obuhvata opšti trošak, odnosno troškove za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade i slične radnje, ali i listu troškova u vezi sa izgradnjom, odnosno prihvataju  se troškovi rušenja i demontaže, zemljani radovi, betonski radovi, armirano betonski radovi,  instalaterski radovi, stolarski radovi, zidarski radovi, izolacioni radovi i  krovnopokrivački radovi. Takođe, projektom mogu biti i previđeni zanatski radovi, poput, molerskih i keramičkih radova, ali i instalaterski i pejzažni radovi, ako i uređenje prilaznih puteva.

Novac se odobrava i za proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora energije u cilјu obavlјanja registrovane ugostitelјske, odnosno turističke delatnosti, i kupovinu opreme za postrojenje za proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora.

Javni poziv traje od 22. septembra do 17. decembra 2021.godine.

Detalјan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

M.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *