Kako da ostvarite pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjeni račun za struju

Nova Uredba o energetski ugroženom kupcu Vlade Srbije obuhvatiće 191.000 građana, umesto dosadašnjih 68.000, zahvaljujući povećanju budžetskih sredstava za tu namenu, drugačijim kriterijumima po kojima se određuje ko može da spada u ovu kategoriju i proširenju prava kupaca. Zahtevi se predaju u zgradi lokalne samouprave u Doljevcu, na šalteru broj 6,  a nadležni su  dužni da u roku od 30 dana pozitivno ili negativno odgovore na zahteve građana koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Kako pojašnjavaju, da bi neko stekao status ugroženog kupca treba da ispuni određene uslove koji se odnose na broj članova i ukupan mesečni prihod domaćinstva, kao i imovno stanje. Prema podacima, u 2022. godini trenutno ima oko 170 korisnika koji su stekli ovo pravo, a kako iz doljevačke lokalne samouprave objašnjavaju zahtevi se predaju tokom cele godine.

Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Prema kriterijumima iz Uredbe, pravo na sticanje energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom, sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinara, domaćinstva sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva – ukupni mesečni prihodi, koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača, uvećavaju se za 12.328 dinara. Zahtevi za energetski zaštićenog kupca za utrošenu električnu energiju preuzimaju se na šalteru broj 6 u zgradi lokalne samouprave u Doljevcu, gde se i isti, sa pratećom dokumentacijom, i predaju.

Takođe, prema Uredbi, energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju za jednočlano domaćinstvo do 120 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano do 160 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kilovatčasova mesečno, i za šestočlano i veće domaćinstvo – do 250 kilovatčasova mesečno.

Energetski ugroženi kupac je domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja el. energije, koje troši maksimalnu količinu el. energije u skladu sa Uredbom.

Uz zahtev za ostvarivanje prava korisnici prilažu:

 • Očitanu ličnu kartu
 • Izjavu o broju članova domaćinstva
 • Izjavu o davanju saglasnosti na prikuplјanje i obradu podataka

Ukoliko podnosilac zahteva ne želi da organ umesto njih pribavi podatke, potrebno je dostaviti:

 • Uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje – za nezaposlena lica
 • Uverenje Poreske uprave-Odelјenja za poresko računovodstvo Niš – za sve punoletne članove
 • Uverenje Opštinske uprave opštine Dolјevac-Poreskog odelјenja – za sve punoletne članove
 • Potvrdu fonda PIO – za penzionere i starija lica koji nisu korisnici penzija
 • Uverenje SKN Dolјevac o imovnom stanju – za sva punoletna lica
 • Poslednji ček od penzije – za penzionere
 • Poslednji račun za utrošenu električnu energiju

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su: ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova i imovno stanje domaćinstva.

Pored ovoga, uslov za sticanje statusa energetski ugroženog kupca je da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva ne poseduju drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisu kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja, tako da po članu 18. te uredbe površina po domaćinstvu ima ograničenja i to:

 • Jednočlano domaćinstvo – do 30m2
 • Dvočlano domaćinstvo – do 42m2
 • Tročlano domaćinstvo – do 55m2
 • Četvoročlano domaćinstvo – do 65m2
 • Petočlano domaćinstvo – do 75m2
 • Šestočlano domaćinstvo – do 85m2

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave u Doljevcu, šalter broj 6, a Uredbom su određene i obaveze lokalnih samouprava da podatke o svim energetski ugroženim kupcima koji mogu ostvariti ovo pravo, dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca. Ovi podaci biće objavljivani na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike.

Povlastice za struju važe jednu godinu, odnosno do datuma isteka rešenja, a građani koji podnose zahteve koji se razmatraju po broju članova domaćinstva i visini prihoda njihova rešenja važe do kraja godine.

M.Jovanović.

One thought on “Kako da ostvarite pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjeni račun za struju”

 1. Једино сте заборавили да нагласите да се захтеви по условима које сте навели у чланку подносе од 17.12.2022.године. До тада је на снази Уредба о енергетски угроженом купцу из 2015.године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *