Marketing

Preduzeće za informisanje Press company

d.o.o. Doljevac ,

T.R  205-147862-83 , Komercijalna banka

RADIO KOPRIJAN 94.5 MHz       

Telefoni: 018/870-030,062/254-073    

PIB 104086693

 

6. MALI OGLAS 10 dana 1 do 60 sec 800.00
7. MALI OGLAS 15 dana 1 do 60 sec 1300.00
8. MALI OGLAS 30 dana 1 do 60 sec 2500.00
9. OBAVEŠTENJE 10 dana 1 do 60 sec 2000,00
10. OBAVEŠTENJE 15 dana 1 do 60 sec 3000,00
Za obaveštenja preko 60 sec. cene se uvećavaju za 30 %

 

Reklamni spotovi I obaveštenja se emituju 7 puta dnevno, u periodu od 8:0 do 00:00 časova.

Reklamni džinglovi predvidjeni za sponzorstva emituju se najmanje 4 puta, a najviše 8 puta dnevno.

Cenovnik se primenjuje od 01.01.2019. godine.

Sve ostale informacije direktno na broj 062 254 073