Javni protest protiv EPS-a od strane udruženja potrošača “Forum”

Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša  uputio je javni protest protiv Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, a zbog zloupotreba na tržištu roba i usluga i ne poštovanja Zakona o zaštiti potrošača. U saopštenju koje je dostavljeno našoj redakciji, između ostalog se kaže, protest je upućen zbog nepoštovanja  Zakona o zaštiti potrošača od strane JP EPS. Kako kaže Jovan Jovanović, predsednik Foruma, u izjavi za naš radio, EPS krši više članova Zakona o zaštiti potrošača, a jedan od njih je i isporuka  električne energije preko brojila kojima je istekao rok baždarenja, takođe na prodajnim mestma nije istaknuto obavešenje o načinu i mestu prijema reklamacija i nema ovlašćenog lica zaduženog za prijem reklamacija u toku radog vremena, kao i to da se ne obavešatva potrošač pisanim putem  o dugu nastalom u protekla 2 meseca i ne omogućava mu se minimalan rok od 30 dana za izmirenje duga.

U tekstu  se dalje  kaže da JP EPS naročito krši sledeće članove  Zakona:

 • Primena nepoštene poslovne prakse koja je članom 17. Zakona o zaštiti potrošača zabranjena:
 1. Jer isporučuje električnu energiju preko brojila kojima je istekao rok baždarenja, a koja su prema članu 30. Zakona o metrologiji neispravna i ne smeju se upotrebljavati, i za prekršaj ovog člana je članom 53. istog zakona propisana kazna, a prema članu 27. Zakona o metrologiji, za periodično overavanje brojila električne energije nadležna su lica odgovorna za merenje električne energije.
  2. Donose rešenje o neovlašćenoj potrošnji električne energije, na osnovu nedostatka ili oštećenja plombi, zanemarujući činjenicu da vrše isporuku električne energije preko brojila kojima je istekao rok važenja žiga i koja se ne smeju upotrebljavati, iako u članu 198. Zakona o energetici, tačka 5. stoji: da je neovlašćena potrošnja „korišćenje električne energije preko mernog uređaja na kome su oštećene plombe operatora sistema, odnosno oštećene ili sa isteklim rokom važenja žiga na plombi ovlašćenog tela za overavanje merila, kao i u slučaju kada se utvrdi nepravilnost merenja električne energije”.

To praktično znači da je došlo do neovlašćene potrošnje samom isporukom preko brojila sa isteklim rokom overavanja, za šta nije odgovoran potrošač, pa se njemu ne mogu obračunavati troškovi neovlašćene potrošnje a da nepravilnost merenja nije utvrđena dokazuje i odbacivanje podnetih krivičnih prijava protiv potrošača.

 • Član 56. Zakona o zaštiti potrošača se uopšte ne primenjuje:
 1. Na prodajnom mestu nije istaknuto obavešenje o načinu i mestu prijema reklamacija i nema ovlašćenog lica zaduženog za prijem reklamacija u toku radog vremena.
  2. Ne vodi se knjiga evidencije primljenih reklamacija i ne saopštava potrošaču broj pod kojim je zavedena reklamacija.
  3. Ne odgovara se najkasnije u roku od 8 dana na primljenu reklamaciju.
 • Član 86. Zakona o zaštiti potrošača se uopšte ne poštuje:
 1. Ne obaveštva se pisanim putem potrošač o dugu nastalom u protekla 2 meseca i ne omogućava mu se minimalan rok od 30 dana za izmirenje duga.
  2. Obustavlja se isporuka električne enrgije iako je potrošač podneo prigovor i osporio visinu obaveza i nastavio da redovno izmiruje tekuće obaveze, iako je pružalac usluge po zakonu dužan da osporenu obavezu dokaže na sudu, odnosno ima zakonaksu obavezu da pokrene sudski postupak.
  3. Obustavlja snabdevanje električne energije tokom grejne sezone domaćinstvima u kojim živi ugroženi potrošač zbog uzrasta, posebnih potreba ili bolesti.
  4. Uslovljava se ponovno uključenje, odnosno nastavak pružanja usluge plaćanjem zastarelih dugova.

Iz navedenog se vidi da je odnos JP EPS prema potrošačima u suprotnosti sa Zakonom o zaštitu potrošača i da su doneta rešenja o obustavi snabdevanja električnom energijom doneta bez poštovanja prava potrošača koja mu po Zakonau o zaštiti potrošača pripadaju, navodi se u tekstu javnog protesta. Iz tih razloga Centar za zaštitu potrošača Forum traži:

 • da se svi potrošači kojima je obustavljena isporuka električne energije privremeno priključe na sitem, a da se uz primenu Zakona o zaštiti potrošača sprovede zakonski potupak za svaki konkretan slučaj,
  • da JP EPS formira komisje za rešavanje reklamacija (član 92. Zakona o zaštiti potrošača) u čijem će satavu biti svi nadležni za rešavanje reklamacija potrošača (EPS Snabdevanje i EPS Distribucija) kao i predstavnici organizacija potrošača.
  • da Komisje za rešavanje reklamacija potrošača postupaju u skladu sa članom 149. Zakona o opštem upravnom postupku, koji propisuje da se o prigovoru odlučuje rešenjem sa pravom žalbe.

Centar za zaštitu potrošača Forum posluje pod okriljem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Na osnovu velikog broja prikupljenih dokaza o masovnom kršenju potrošačkih prava od strane EPS-a, pokrenuli su postupak zaštite kolektivnih interesa protiv ovog javnog preduzeća, o čemu ministarstvo treba da se izjasni do kraja marta.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *