О Б А В Е Ш Т Е Њ Е да је донето решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 10.  и чл. 29. Закона о процени  утицаја на животну средину, у вези са поднетим захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на  животну средину

 

            ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ

 

О б ј а в љ у ј е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Да је донето решење да није   потребна   израда студије о процени утицаја на животну средину

 

  1. Носилац пројекта Предузеће „ТЕЛЕком србија“ад Београд, Таковска 2, поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „НИ14, НИУ14, НИЛ14 NИО14 НИЈ14 -Дољевац“ на локацији у Орљану, на већ постојећој локацији оператера ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд.

 

  1. Пословни објекат – Пројекат базне станице мобилне телефоније „НИ14, НИУ14, НИЛ14 NИО14 НИЈ14 -Дољевац“ налазе се на катастарској парцели број 711 КО Орљане. Објекат се налази на локацији на већ постојећем решеткастом стубу  „ТЕЛЕком србија“ АД  Београд  на брду „Кумига“, на удаљености већој од 300 метара од последње куће у селу.

 

  1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта можете добити у Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове општине Дољевац канцеларија број 23 на другом спрату зграде општине, радним даном у периоду од 08 – 12 часова, у року од 15 дана од дана  објављивања обавештења.

 

  1. На основу поднетог захтева надлежни орган је донео решење да није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину.

 

Одељење за урбанизам и инспекцијске послове  општине Дољевац у Дољевцу.

                                    `                                  

                                                Телефон 870-054, 870-055 Локал 23.

 

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против Одлуке надлежног органа у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *