Odlična edukacija roditelja održana u školi u Malošištu

Juče je u holu škole „Vuk Karadžić“ izdvojeno odeljenje u Malošištu održano edukativno predavanje za roditelje i staratelje dece koje je pripremila psiholog škole Danijela Ibrahim.

Tema ovog predavanja su bile obaveze, odgovornosti i prava roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika deteta i učenika, a na veoma jednostavan način psiholog škole Danijela je razjasnila mnoga pitanja i nedoumice koje se tiču ove teme. Takođe, upoznala je roditelje i sa nacionalnom platformom „Čuvam te“  za prevenciju nasilja koja uključuje decu.

Danijela Ibrahim, psiholog škole, istakla je na predavanju da su obaveze roditelja da upiše dete u pripremni predškolski program, da obezbedi  da  dete redovno pohađa predškolski program, da upiše dete u školu i da dete redovno pohađa nastavu i da obavesti školu o sprečenosti deteta da prisustvuje nastavi i to najkasnije u roku od 48 sati. Roditeljima su prezentovane i njihove odgovornosti ukoliko učenik, odnosno njihovo dete, krši pravila ponašanja.

  • Treba naglasiti da je roditelj u obavezi da na poziv škole uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa detetom, da poštuje pravila ponašanja ustanove i da je u obavezi da nadoknadi materijalnu štetu koju dete nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje. Mi, na sreću, nemamo takvih problema u svakodnevnom radu, trudimo se i akcenat stavljamo na preventivni rad sa decom, ali je ovo predavanje bilo jedan mali podsetnik roditeljima da i oni kod kuće razgovaraju sa decom i da ne dolazimo u situaciju da primenjujemo, kao ustanova, kaznene mere- kaže Danijela Ibrahim.

Ističe da je na predavanju bilo reči i najveći akcenat je stavljen na prava roditelja koja imaju, a tiču se života škole i njihove dece.

  • Pravo roditelja je da bude blagovremeno obavešten o pravima, obavezama, interesima i svim drugim pitanjima u vezi sa detetom od odelјenskog starešine, predmetnog nastavnika, psihologa, pedagoga, direktora ustanove, saveta roditelјa, sekretara ustanove, da preko saveta roditelјa i direktora ustanove bude obavešten o svim pitanjima od interesa za rad ustanove u celini i da bude obavešten o oceni učenika koja mora da sadrži informaciju i pruži jasno uputstvo kako da se unapredi rad učenika, kao i da podnese prigovor na ocenu- dodaje ona.

Roditelji koji su prisustvovali predavanju saznali su kako mogu da podnesu pismenu prijavu direktoru ustanove u slučaju povrede prava deteta i učenika ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema detetu i učeniku, u roku od 8 dana od dana saznanja o povredi prava.

Na kraju je dodala da je ovo samo jedno u nizu predavanja koje će održati i da su na jučerašnjem predavanju dogovorene naredne teme, a za koje su roditelji iskazali interesovanje.

M.Jovanović

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *