Konkurs za vatrogasce u Doljevcu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Prema konkursu za teritoriju opštine Doljevac potrebna su 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Doljevac, a u Nišu za potrebe Vatrogasno-spasilačke brigade Niš 10 polaznika. Konkurs je raspisan 25.marta 2019.godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

1)da je državlјanin Republike Srbije;

2)da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;

3)da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti dodana zaklјučenja konkursa;

4)da ima završenu srednju školu;

5)da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6)da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7)da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Uz prijavu se prilaže i određena dokumentacija, a više detalja zainteresovani kandidati mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Kandidati koji su ispunili uslove i uspešno prošli proces selekcije za polaznike Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama procesa selekcije. Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata. Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova. Kandidat koji ne bude primlјen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke, stoji u konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

M.Jovanović

Foto: Sindikat vatrogasaca Srbije

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *